Portfolio > Wildlife

White tufted-ear marmoset
White tufted-ear marmoset
watercolor